I shout because I love you

I shouted because I love you, not because I hate you Not because of anger towards you But anger toward myself That I myself can’t confess my true feelings for you As I’m afraid that you don’t feel the same I shouted because of love Love for you that will never be acknowledge A love…

No content available

Hindi naman siguro dapat humantong pa sa ganito diba? Nagsimula tayo sa “you are now connected with messenger” Sa simpleng hi and hello hanggang sa magdamagang kwentuhan at kulitan Kung effort ang basehan siguro ako na yung nakakuha ng best in effort award Kung time ang pag-uusapan siguro ako na yung laging may time Pero…

The wrong path of envy

We are all have struggles in life. Yes, you see their photos and maybe videos in social media all smiling, looks happy with friends and colleagues; stunning and sexy dress in beautiful and elegant view. But before you say something mean can you just pause in just a second and look what’s behind those photos. Before you…

Mapaglarong Imahinasyon

Sa isang kisapmata namataan ko siyang papalapit sa aking kinaroroonan Akala ako ang kanyang sadya subalit nagtuloy siya sa kanyang paglalakad Sa aking pagkamausisa nagmadali akong sumunod sa kanya Bukod sa mga kaluskos mula sa pagpadyak ay maririnig mo ang manipis na mga bulong na nagmumula sa kanya “Bakit ganun sila, bigla na lng nakakalimot…

Low Tide and Palm Trees

Ang halimuyak na dala ng hangin buhat sa maalong dagat ay tila haplos na nagpapakalma sa iyong damdamin Ang  ingay ng bawat hampas ng alon ay sadyang nakapagpapatahimik sa magulo mong isipan   Ang alingawngaw ng bawat panauhin sa kanilang pakikipaglaro sa tubig ay parang nang-aakit sayo patungo sa dalampasigan. Ang tawanan ng bawat kumpol…

 Psychological Mystery Secret

May mga araw kung saan bigla ko na lng mararamdaman yung kabog sa aking dibdib, ngunit hindi ko mawari kung ano ang dahilan. Ramdam ko at dinig ko ung biglang pagtibok nito ng mabilis animo’y nakakaramdam ng takot mula sa isang piligro. Hindi ko mapagtanto kung ano ang ibig ipahiwatig ng pagkabahalang sadyang bumagabag sa…

7 lies single people neither tell nor hide

Only single person can relate, I think. They love being single It’s a lie they always tell to anyone when they are being cornered by questions like “when will you get married” or “where is your partner”. For single people they really hate being asked especially that specific issue; to end the conversation they counter…

I just started to record my happiness

It's really fun to make recording of my happiness it makes me appreciate not only my life but I also learn to value my friends, colleague and relatives. Noting down my own happiness teach me on how to become contented; I notes name that later on when I read I will remember how we laugh…

What would you choose?

  The person who run and beg for your love; that Maybe Or Eventually Break your heart Otherwise The person whom you beg for his/her love & time; that Maybe Or Eventually Will keep and secure your heart Both options have “promise” which is unpredictable. An oath that it’s either is made to shatter or…